Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

GIỮA XUÂN NÀY CON HÁT - Phương Uy

Mấy mươi mùa xuân con hát
Mấy mươi lần bạc tóc cha
Con lớn bên bờ huyền hoặc
Hoàng hôn cha sững trước nhà