Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Bài Ca Con Dế Lửa - Nguyễn Ngọc Hưng

Xem hình

Bài Ca Con Dế Lửa


Em bé bỏng ngây thơ như loài cỏ
Cứ hồn nhiên xanh đến hết mình
Thây kệ bùn đen sỏi nâu đất đỏ
Bốn mùa tim tím nụ hoa xinh…