Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Ký ức đêm ba mươi - Phan Minh Châu

                                    Xem hình

                                     Ký ức đêm ba mươi  


Chiều ba mươi khách lạ đến thăm nhà
Vài con vịt, cặp gà, bánh tráng.
Tôi hỏi mẹ chắc là bè bạn
Mẹ tôi cười người ấy chẳng từng thân