Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

HUYỀN THOẠI - Đoàn Thị Lam Luyến Gía được một chén say, mà ngủ suốt triệu năm
 Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy?
 Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
 Em sẽ chờ như thể một tình yêu… Em sẽ chờ
 Như hòn đá biết xanh rêu
 Của bến sông xa, mùa cạn nước
 Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
 Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa …
 Em sẽ chờ anh
 Như lúa đợi sấm tháng ba
 Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm
 Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
 Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
 Em ở hiền
 Em có ác chi đâu
 Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với
 người con gái khác?
 Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
 Có phải miếng trầu
 Đợi trầu dập, mới cay?
 Dẫu chẳng được hẹn hò
 Em cứ đợi, cứ say
 Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
 Kim- Kiều lỡ duyên nhau
 Chẳng thể là mãi mãi…
 Em vẫn đợi
 Vẫn chờ
 Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu!

Thơ ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN
NGUYỄN DINH ANH, ĐỌC CHỌN
NDA doc giới thiệu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét