Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

PHẢI CHI.... - Vũ Miên Thảo
dạt trôi về phía doi đời
nửa say ngây ngất, nửa bồi hồi đau
phải trăng đừng rụng xuống cầu
tình không là nửa, có đâu tôi buồn!


phải chiều đừng rưng rức sương
tôi đừng ướt mắt...
môi hờn môi xa
phải chi đừng có người ta...! 
VMT    5-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét