Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

TÌNH VÔ LƯỢNG - Vũ Hoàng

Bài thơ đạt giải ba cuộc bình chọn "Lục bát hay" do datdung.com tổ chức


Từ em vô ngã vô thường
Anh về vô lượng vô tường ái thiên

Kể từ thiên lý ngộ duyên
Căn tu trăn trở lòng thiền phân vân


Từ em hoa nhủ trắng ngần
Ba hồn chín vía... anh thầm vái van


Đạo đời một chiếc thuyền nan
Thôi đành bỏ đạo anh sang bên đời

Bốn phương tám hướng lạy trời
Cầu cho ước mộng tròn lời thệ duyên

Lòng em dâng chú vô biên
Độ anh vô đạo qua miền dối gian

Yêu em yêu đến vô vàn
Mai anh sờ đất nhớ ngàn hương xưa

Thất diệt... anh niệm sớm trưa
Luân hồi chín kiếp vẫn chưa quên Tình


Vũ Hoàng

Bài thơ hay nhất "cuộc bình chọn thơ hay Đất Đứng" tháng thứ I

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét