Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Những Sợi Tơ Lòng - Chế Lan Viên


Tôi không muốn đất trời xoay chuyển nữa 
Với tháng ngày biền biệt đuổi nhau trôi 
Xuân đừng về ! Hè đừng gieo ánh lửa ! 
Thu thôi sang ! Đông thôi lại não lòng tôi ! 


Quả đất chuyển đây lòng tôi rung động 
Nỗi sầu tư nhuần thấm cõi Hư Vô ! 
Tháng ngày qua, gạch Chàm đua nhau rụng 
Tháp Chàm đua nhau đổ dưới trăng mờ ! 

Lửa hè đến ! Nỗi căm hờn vang dậy ! 
Gió thu sang thấu lạnh cả hồn thơ ! 
Chiều đông tàn, như mai xuân lộng lẫy 
Chỉ nói thêm sầu khổ với ưu tư ! 

Tạo hóa hỡi ! Hãy trả tôi về Chiêm Quốc ! 
Hãy đem tôi xa lánh cõi trần gian ! 
Muôn cảnh đời chỉ làm tôi chướng mắt ! 
Muôn vui tươi nhắc mãi vẻ điêu tàn ! 

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, 
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa ! 
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh 
Những ưu phiền, đau khổ với buồn lo !


CLV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét