Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

LÚA ĐỒNG BẰNG - Trần Hoàng VyHạt trời vàng đất phù sa
Mồ hôi từ thuở ông cha khẩn rừng
Hổ mang, cá sấu lền bưng
Hạt gieo xuống đất nửa chừng phèn lên


Nóp bàng, muỗi đặc, ngủ quên
Chiêm bao, điên điển vàng trên be xuồng
Con chim vịt lẻ, giọng buồn
Lúa ma ngập nước, đợi nguồn trồi dâng

Sục bùn, chỏe mấy ngón chân
Áo vai đọng muối vắt dần đất chua
Sau trăm năm. Lúa được mùa
Thuyền ghe tấp nập bán mua trăm vùng

Lúa đồng bằng, gạo nuôi chung
Nồi cơm mới trắng tận cùng nổi nênh
Lớn lên. Con cháu lớn lên
Chợt thương hạt gạo nhỏ trên tay cầm…

THV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét