Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

CHÉN ĐỢI TÌNH THƠ - PHAN THỊ THANH MINH


Tác giả Phan Thị Thanh Minh năm nay đã 80 tuổi, hiện ở Hà Nội. Nhân đọc bài bình của tác giả Châu Thạch về bài thơ Độc ẩm hoài tình của Hoa Trong Hoa, bà đã xúc động họa bài thơ trên và do nhà thơ Kha Tiệm Ly gửi cho Đất Đứng. Chuyên trang Thơ hay trân trọng giới thiệu đến bạn đọc .
Họa bài ĐỘC ẨM HOÀI TÌNH 
thơ Hoa Trong Hoa gửi KTL

Một mình nhắp đắng nhớ chung bôi
Má thắm môi tươi ngập mộng đời
Mơ dựng nhà Loan trên chót đỉnh
Hẹn chèo thuyền Phượng vượt trùng khơi...
       Rượu đang đầy đó, tình còn đây
       Phiêu bạt người đi dõi bóng mây
       Mòn mỏi cành mai làn tóc rối
       Dầm dề lá liễu giọt mắt cay !
Bờ tre ven nội còn xanh thắm
Lãng đãng chiều hè gió vẫn hây
Uống cả tâm tình sao vợi cạn
Uống vơi niềm nhớ cứ dâng đầy...
       Nhớ nhiều lắm, miệng cười, tay giắt
       Ngày việc, tối thơ, tản bộ chiều
       Anh bảo tình ta hơn rượu mạnh
       Em cười nâng, đặt thốt lời yêu...
Người đợi, rượu chờ ắp chén đây
Thư dài chắp nối để người hay
Bình còn ăm ắp,bình đầy rượu
Người nhớ bời bời, người đợi say...
       Theo dòng chảy rượu viết bài thơ
       Thỏa tấm tình ai đợi với chờ
       Một bức hồi âm về cạnh gối
       Nhận - Cho, chẳng dại cũng đâu khờ...

PHAN THỊ THANH MINH 
HÀ NỘI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét