Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

CÁNH ĐỒNG VÀNG - Vũ Anh SươngKính dâng h
ương hn Ba Má.

Cánh đng vàng nhưng không có Má
Đi thăm đ
ng ch mt mình con
Con ch
t thy cõi lòng bun bã
Đ
i hm hiu khi Má không còn.

Cánh đng vàng mt mình con bước
M
t mình con ro khp đường b
Nh
ng sáng sm c mm sương ướt
Nh
ng chiu tàn tri đt bơ vơ.

Nh
nhng lúc ra đng cùng Má
Con th
p thò như tr lên ba
Má sung s
ướng ngt bông lúa chín
V
khoe Ba, quà ca đàn gà.

Nh
nhng lúc thăm đng cùng Má
Ng
i ngh chân dưới ci tre già
Má ch
con trng con cà cung
B
y ròng ròng ngay ch ming sa.

Chi
u gió mát vang rn ếch nhái
Má vui sao sóng m
xanh rn
Con bên Má nh
ư thng bé di
Mãi mi
ết theo châu chu, chun chun..

Cánh đ
ng vàng chiu nay con đng
Dõi m
t trông v phía chân tri
Đàn cò tr
ng bay v hướng núi
Con không còn Má n
a, Má ơi!..

B
ến Cu – Vu Lan 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét