Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Vào chùa - Đồng Đức Bốn

 


Đang trưa ăn mày vào chùa 
Sư ra cho một lá bùa rồi đi 
Lá bùa chẳng biết làm gì 
Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày.Đồng Đức Bốn
Nguồn LNT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét