Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Gắn hình xếp chữ - Lê Văn Lộc

 

Cô vẽ bầu trời xanh
Em gắn con chuồn ớt
Vuốt cong đôi cánh mỏng
Trời trong thêm mênh mông…


Cô vẽ thêm dòng sông
Em gắn con thuyền giấy
Thuyền êm êm gối bãi
Đôi bờ canh giấc say.

Nào cô vẽ đám mây
Em gắn ngay cò trắng
Đang rẽ mây tìm nắng
Thả ánh vàng bay bay…

Kìa cô vẽ ban mai
Chân trời hình rẻ quạt
Em gắn luôn chú vạc
Trở về đón bình minh.

Lung linh cờ Tổ quốc
Em xếp chữ Bác Hồ
Trời cao xanh muôn thuở
Giữ sắc cờ thắm tươi!

Lê Văn Lộc 
Hội VHNT Yên Bái

(Rút trong tập: “Bầu trời qua đôi cánh chuồn,
 NXB Hội nhà văn, năm 2007)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét