Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Đêm nghe kể ở Cẩm Giang - Nguyễn Văn Tài

   

Muộn phiền
Tâm sự tướng quân
Hoa trôi tím mặt trường giang ngàn đời
Kể rằng bến Cẩm Giang ơi !
Người xưa hóa giọt trăng rơi vào hồn.


Quan san
Chớp bể mưa nguồn
Trời Tây oằn nặng mối hờn núi sông
Máu trào sôi buổi trận vong
Chí anh hùng đã nhuộm hồng quê hương.

Tượng thần
Lẫm liệt oai phong
Thầm cau mặt khóc tấc lòng trượng phu
Đêm dài, dài một điệu ru…
Ta đời sau cũng phiêu du tang bồng.

Tháng 3.2012

 N.V.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét